hero.jpg
Vicarius

Sociálna sieť pre
fanúšikov bezpečnosti

Services

Product design

Development

Launch date

August 2022

About project

vSociety je otvorená, nezávislá komunita pre ľudí, ktorí sa zaoberajú zraniteľnosťou rôznych systémov. S radosťou sme tento portál navrhli a naprogramovali. Držali sme sa vizuálneho jazyka materskej spoločnosti a použili sme rôzne vzory zo známych sociálnych sietí. Portál je postavený na modernej technológii, aby bol rýchly a pripravený na budúci rast.

vSociety 01.jpg
vSociety 02.jpg
vSociety 03.jpg
vSociety 04.jpg
vSociety 05.jpg
vSociety 06.jpg
vSociety 07.jpg
vSociety 08.jpg
vSociety 09.jpg
vSociety 10.jpg
vSociety 11.jpg
vSociety 12.jpg
vSociety 13.jpg
main image.jpg
Next case study

ClearMix