Main image.jpg peek.jpg
Peekup

Hľadanie partnera
cez rozšírenú realitu

Services

Brand

UI & UX

Print

Launch date

September 2020

About project

Ruský startup Peekup si dal za úlohu zjednodušiť ľuďom hľadanie životného partnera. S dôrazom na anonymitu majú jeho používatelia tváre prekryté maskou, ktorá je pridaná v rozšírenej realite. Našou úlohou bolo navrhnúť kompletný brand, príťažlivý dizajn aplikácie, monetizáciu a printovú komunikáciu. V dizajnoch pracujeme so symbolom bubliny, ktorá zároveň slúži ako maska a využíva sa naprieč celou komunikáciou. Aplikácia je v App Store krátko, no už teraz ju využívajú tisícky ľudí.

logo.jpg
Peekup 02.jpg
colors.jpg
Peekup 04.jpg
peekup edit.jpg
Peekup 06.jpg
Peekup 07.jpg
Peekup 08.jpg

Martin and his team are just a pleasure to work with. They understood fast what we needed and proposed interesting ideas at all our dating apps' design creation steps. They were very fast with response and eager to account for our ideas and propositions. I especially want to highlight Martin's incredible color sense - it is spot on and very original. Also, all design was very UX friendly and compliant with stringent Apple Design Guidelines. Overall work was really on time, and the result is mind blowing - immaculate, user-friendly, and meticulous design of our app. For sure, I will work with Martin in the future! Highly recommend!

peeuptipekupda.jpg
Абрамов Николай
CEO of PeekUp
Peekup 09.jpg
Peekup 10.jpg
Peekup 11.jpg
Peekup 12.jpg
View-1-1 Copy 55.png
View-1-1 Copy 54.png
View-1-1 Copy 53.png
View-1-1 Copy 56.png
View-1-1 Copy 52.png
View-1-1 Copy 50.png
View-1-1 Copy 61.png
View-1-1 Copy 51.png
View-1-1 Copy 57.png
View-1-1 Copy 47.png
View-1-1 Copy 60.png
View-1-1 Copy 45.png
View-1-1 Copy 48.png
View-1-1 Copy 59.png
View-1-1 Copy 49.png
View-1-1 Copy 58.png
View-1-1 Copy 46.png
cover.jpg
Next case study

BookLocal web